e-mail: sekretariat@bksc.pl | znajdź nas na

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Oferta

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Bartkowiak Kosewski spółka cywilna świadczy kompleksową obsługę prawną zarówno dla klientów indywidualnych jak i klientów biznesowych.

Oferta świadczenia obsługi prawnej dla klientów indywidualnych obejmuje:

  • udzielanie porad prawnych na etapie pozasądowym jak i również na etapie procesowym,
  • przygotowywanie opinii prawnych,
  • sporządzanie dokumentacji podatkowej cen transferowych,
  • reprezentację przed organami ścigania oraz sądami powszechnymi, w tym przed Sądem Najwyższym,
  • reprezentację przed organami administracji, przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, oraz innymi instytucjami,
  • pomoc prawną w pozasądowym rozwiązywaniu sporów,
  • prowadzenie negocjacji,
  • przygotowywanie pism, zarówno na etapie przesądowym, jak i pism procesowych, w tym środków zaskarżenia (apelacje, zażalenia, odwołania, skargi itd.),
  • negocjowanie, opiniowanie i sporządzanie projektów umów.

Kancelaria zapewnia stałą i kompleksową obsługę prawną specjalizując się we wszystkich dziedzinach prawa gospodarczego.

Ponadto zapewniamy pomoc w prowadzeniu wszelkiego rodzaju sporów powstałych w związku z działalnością gospodarczą, a przede wszystkim reprezentujemy swoich Klientów na etapie postępowań mediacyjnych, przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym, przed organami i sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Niezależnie od powyższego, nasza Kancelaria oferuje możliwość tworzenia działów prawnych bezpośrednio u swoich Klientów.

Co ważniejsze zapewniamy świadczenie pomocy prawnej bezpośrednio w siedzibie Klienta, co wiąże się ze stałą obecnością u Klienta wydelegowanego przez Kancelarię prawnika.

Świadczymy nasze usługi w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Oferta Kancelaria Adwokatów

Najnowsze na blogu:

Działalność Pro Bono

Działalność pro bono to pomoc potrzebującym polegająca na nieodpłatnym świadczeniu usług prawnych. W Polsce pojęcie to nadal nie jest powszechnie znane.