e-mail: sekretariat@bksc.pl | znajdź nas na

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Prawo podatkowe

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradcze z zakresu prawa podatkowego.

Wspieramy naszych klientów w następującym zakresie:

  • sporządzanie dokumentacji podatkowych cen transferowych
  • rejestracja zagranicznych przedsiębiorców na potrzeby podatku od towarów i usług oraz rozliczanie tego podatku,
  • przeglądy rozliczeń podatkowych przedsiębiorców w celu zidentyfikowania i wdrożenia optymalizacji podatkowych oraz zminimalizowania ryzyk podatkowych,
  • opracowywanie informacji i opinii podatkowych obejmujących podatki dochodowe (od osób prawnych i od osób fizycznych), podatek VAT oraz podatki lokalne (w tym podatek od nieruchomości), a także podatki od czynności cywilnoprawnych,
  • opiniowanie umów i przedsięwzięć gospodarczych pod kątem optymalizacji obciążeń podatkowych,
  • przygotowywanie wniosków o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego,
  • zastępstwo w postępowaniach podatkowych – reprezentacja przez organami administracji podatkowej i sądami administracyjnymi, a także przed sądami powszechnymi (sprawy o odszkodowania od administracji podatkowej),
  • reprezentacja w postępowaniach karno-skarbowych.