e-mail: sekretariat@bksc.pl | znajdź nas na

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Prawo Pracy

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradcze z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

 • Wspieramy naszych Klientów m.in. w następującym zakresie:
  • przygotowywanie informacji prawnych w kwestiach związanych z prawem pracy,
  • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy  – doradztwo, a także prowadzenie  negocjacji
  • i opracowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, kontraktów menadżerskich),
  • sporządzanie umów o zakazie konkurencji,
  • zwolnienia grupowe i indywidualne,
  • spory sądowe przed sądami wszystkich instancji, na terenie całego kraju, a także negocjacje ugodowe, w sprawach z zakresu prawa pracy,
  • relacje ze związkami zawodowymi,
  • doradztwo dotyczące rad pracowniczych,
  • tworzenie regulaminów pracy i wynagradzania,
  • mobbing, ochrona dóbr osobistych, dyskryminacja w zatrudnieniu,
  • BHP,
  • wypadki przy pracy (m.in. postępowanie powypadkowe, roszczenia pracowników),
  • legalizacja pracy i pobytu obywateli państw trzecich,
  • szkolenia z zakresu spraw pracowniczych.