e-mail: sekretariat@bksc.pl | znajdź nas na

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Prawo Spółek Handlowych

  • Ogólna obsługa korporacyjna (zarówno spółek osobowych, jak i kapitałowych), a w szczególności: przygotowywanie i prowadzenie walnych zgromadzeń akcjonariuszy/zgromadzeń wspólników, opracowanie projektów uchwał organów spółki, prowadzenie postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
  • analiza odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnoprawnej członków zarządu,
  • zakładanie spółek handlowych, sporządzanie statutów spółek kapitałowych, regulaminów rad nadzorczych oraz zarządów,
  • rozwiązywanie konfliktów pomiędzy udziałowcami oraz wspólnikami, przygotowywanie umów pomiędzy akcjonariuszami/wspólnikami (shareholder agreements),
  • pomoc w procesach łączenia, podziału i przekształceń spółek handlowych, podwyższania kapitału zakładowego, przymusowego wykupu akcji, umarzania akcji oraz nabywania akcji własnych przez spółki,
  • konstruowanie programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej (opcje menadżerskie),
  • doradztwo w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz papierów wartościowych; pomoc prawna przy wprowadzaniu spółek na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie – przy organizowaniu pierwszych ofert publicznych
  • sporządzanie umów z członkami organów i prokurentami,
  • reprezentacja przed sądami w postępowaniach dotyczących m.in. zaskarżania uchwał oraz zwoływania zgromadzeń wspólników.