e-mail: sekretariat@bksc.pl | znajdź nas na

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Prawo Umów

 • Sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów:
  • w obrocie handlowym i o świadczenie usług – umów sprzedaży, dostawy lub zamiany towarów, umowy o dzieło, w tym umów dotyczących sprzedaży specjalistycznych maszyn przemysłowych,
  • związanych z korzystaniem z rzeczy – umów najmu, dzierżawy, leasingu, leasingu zwrotnego, użyczenia,
  • o pośrednictwo handlowe – umów agencyjnych, dystrybucyjnych, komisowych,
  • pożyczki,
  • dotyczących obrotu wierzytelnościami i zobowiązaniami z umów,
  • regulujących rękojmię, gwarancję oraz serwis pogwarancyjny,
  • umów franchisingowych,
  • innych umów nienazwanych,
 • opiniowanie i konstruowanie wzorców umownych, w tym stosowanych przez przedsiębiorców w obrocie konsumenckim,
 • przygotowywanie koncepcji zabezpieczenia transakcji (rachunki typu escrow, gwarancje bankowe, weksle, przewłaszczenia na zabezpieczeniem zastawy, hipoteki, poręczenia itp.),
 • opiniowanie, negocjowanie i sporządzenie projektów umów związanych z zabezpieczeniem transakcji,
 • opiniowanie, negocjowanie i sporządzanie umów związanych z realizacją inwestycji budowlanych,
 • dochodzenie wszelkiego rodzaju roszczeń związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami umownymi.