e-mail: sekretariat@bksc.pl | znajdź nas na

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Prawo Zamówień Publicznych

  • pomoc prawna przy przygotowywaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  • pomoc prawna przy przygotowywaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowywanie dokumentacji przetargowej, SIWZ, istotnych postanowień umowy, wzorców umów,
  • pomoc prawna przy przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  • przygotowywanie wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych i planów zamówień publicznych,
  • analiza prawna prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  • opiniowanie zasadności i przygotowywanie odwołań, przystąpienia do postępowań odwoławczych, sprzeciwów, opozycji i skarg, przygotowywanie projektów odpowiedzi na odwołania,
  • opinie prawne z zakresu zagadnień prawnych zamówień publicznych,
  • reprezentowanie w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami,
  • pomoc prawna w sporach dotyczących wykonywania umów zawartych w trybie zamówień publicznych.