e-mail: sekretariat@bksc.pl | znajdź nas na

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Fotografia Marek BartkowiakAdwokatura Polska

Marek Bartkowiak

Adwokat

Wspólnik zarządzający Kancelarią Bartkowiak & Kosewski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka cywilna.

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Pracę magisterską obronił z zakresu prawa handlowego – tematem pracy magisterskiej była: Odpowiedzialność za zobowiązania wspólników spółek osobowych – natomiast promotorem prof. dr hab. L. Moskwa oraz dr D. Sokołowska.

Aplikację adwokacką odbywał pod patronatem adwokata Andrzeja Bartkowiaka, gdzie występował jako obrońca w wielu precedensowych postępowaniach sądowych z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego oraz karnego wykonawczego.

Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego przedsiębiorcom, jak i również bieżącej obsługi prawnej klientów korporacyjnych, w szczególności skupiając się na optymalizacji podatkowej, przekształceń podmiotowych, prowadzeniu restrukturyzacji podmiotów gospodarczych wraz z prowadzeniem postępowań windykacyjnych, których celem jest jak najszybsze i skuteczne egzekwowanie należności wraz z jednoczesnym nadzorowaniem postępowań egzekucyjnych.

Występował jako pełnomocnik w wielu sprawach sądowych i arbitrażowych. Rozległe doświadczenie adwokata Marka Bartkowiaka obejmuje obszar zarówno prawa gospodarczego, w tym prawa spółek handlowych, prawa cywilnego, a przede wszystkim prawa karnego.

Marek zna język polski i angielski w stopniu bardzo dobrym.

Fotografia Janusz KosewskiIzba Radców Prawnych

Janusz Kosewski

Radca prawny

Wspólnik zarządzający Kancelarią Bartkowiak & Kosewski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka cywilna.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Promotorem pracy magisterskiej z dziedziny prawa międzynarodowego był  prof. dr. hab. Tadeusz Gadkowski.

Radca prawny Janusz Kosewski jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Aplikację radcowską odbywał pod patronatem radcy prawnego dr. hab. Andrzeja Jarochy.

Praktykę i doświadczenie zdobywał w renomowanych Kancelariach Prawnych w Poznaniu m. in. Kancelaria Adwokacka Arlena Matuszewska-Pukańska, Kancelaria Adwokacka prof. dr. hab. Krzysztof Knoppek.

Radca prawny Janusz Kosewski pełnił także funkcję asystenta sędziego w poznańskim wymiarze sprawiedliwości. Stanowisko asystenckie zajmował w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu oraz w  Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Naprawczych  Sądu Rejonowego  Poznań – Stare Miasto w Poznaniu.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym  prawie cywilnym, gospodarczym i administracyjnym, a także w prawie upadłościowym. Jednocześnie z racji doświadczenia prowadzi sprawy rodzinne w tym i rozwody. W Kancelarii jest specjalistą w prowadzeniu  międzynarodowych postępowań z zakresu prawa rodzinnego m.in. w tematyce uprowadzeń rodzicielskich do państw UE i USA.

Janusz  zna język polski i angielski w stopniu bardzo dobrym.

Andrzej BartkowiakAdwokatura Polska

Andrzej Bartkowiak

Adwokat
Of Counsel w Kancelarii Bartkowiak & Kosewski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka cywilna

Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 1978, broniąc pracę magisterską z dziedziny prawa karnego materialnego.
Od września 1978 r. aplikował w Prokuraturze Wojewódzkiej w Lesznie, a po zdaniu egzaminów aplikanckich pracował do roku 1987 w organach Prokuratury, początkowo w Prokuraturze Rejonowej w Lesznie, a następnie w Prokuraturze Rejonowej w Kościanie, gdzie ostatnio pełnił funkcję Prokuratora Rejonowego.

Od roku 1987 do 1993 pracował jako radca prawny, wykonując m.in. obsługę prawną w Urzędzie Miasta i Gminy w Mosinie w latach 1990 – 1992, gdzie zajmował się funkcjonowaniem Rady Miasta, przygotowywał pierwsze samorządowe dokumenty m.in. nowy statut Gminy Mosina, przepisy regulujące funkcjonowanie Straży Miejskiej i Zakładu Usług Komunalnych czy komunalizację mienia na terenie Gminy Mosina oraz projekty wszystkich uchwał podejmowanych przez Radę Gminy.

W roku 1993 założył indywidualną kancelarię adwokacką w Kościanie, a następnie w Mosinie, którą prowadzi do dnia dzisiejszego.

Oprócz spraw klientów indywidualnych prowadził także obsługę prawną banków spółdzielczych oraz rolniczych spółdzielni produkcyjnych czy instytucji kultury.

Posiada bardzo dobrą znajomość przepisów prawa karnego, zarówno procesowego jak materialnego, i wielokrotnie wykazał się jako obrońca w skomplikowanych sprawach karnych, również w postępowaniach wykonawczych.

Posiada także dużą wiedzę z zakresu prawa spółdzielczego, bankowego i administracyjnego, gdzie reprezentował, z dobrym skutkiem, swoich klientów zarówno przed organami administracyjnymi jak i przed organami sądownictwa administracyjnego z reprezentowaniem przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.