Wróć

Jak przygotować się do spotkania z radcą prawnym?


Spotkanie z radcą prawnym wymaga wcześniejszego przygotowania. Pozwala to już na wstępie określić oczekiwania i otrzymać kompetentną poradę prawną. Warto poznać główne aspekty decydujące o tym, czy spotkanie z radcą prawnym będzie udane i rzetelne.

Określenie stanu sprawy i okoliczności, o których warto porozmawiać

Radca prawny ustala postępowanie i strategię dla danej sprawy na podstawie dotychczas występujących zdarzeń. Warto dokładnie opowiedzieć, co już się wydarzyło, nawet błahe z pozoru kwestie mogą okazać się istotne.

Aspektami, które należy bezwzględnie poruszyć, są:

 • wyrok w sprawie,
 • zeznania świadków,
 • pisma sądowe.

Tylko w oparciu o wszystkie okoliczności związane ze sprawą, radca prawny będzie w stanie udzielić rzetelnej, kompetentnej i pomocnej porady. Rozwiąże problem, z którym zgłasza się do niego klient.

Przygotowanie dokumentów związanych ze sprawą

Jeżeli dostępne są już jakiekolwiek dokumenty związane ze sprawą, należy zabrać je ze sobą na spotkanie z radcą prawnym. Będzie on miał możliwość zapoznania się z wszystkimi materiałami, określi na tej podstawie właściwe postępowanie, a także będzie mógł je wykorzystać, aby stworzyć linię obrony dla klienta.

Sprawy rodzinne – rozwody, alimenty

 • akty stanu cywilnego potwierdzające zawarcie związku małżeńskiego,
 • zaświadczenia o zarobkach, umowy o pracę, PIT,
 • faktury dotyczące życia codziennego, w sprawach o alimenty. Paragony nie stanowią dowodu w sprawie o alimenty,
 • umowy z placówkami przedszkolnymi/szkolnymi,
 • zaświadczenia o uczęszczaniu na zajęcia dodatkowe,
 • zaświadczenia lekarskie.

Sprawy o podział majątku

 • odpis wyroku rozwodowego,
 • dokumenty potwierdzające skład majątku,
 • faktury i umowy dotyczące czynionych nakładów.

Sprawy o spadek

 • odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku/wypis z aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • dokumenty potwierdzające skład majątku spadkowego,
 • akty stanu cywilnego – odpisy aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu,
 • testament – o ile został sporządzony przez spadkodawcę.

Sprawy dotyczące umów

 • umowy,
 • aneksy do umowy,
 • załączniki do umowy.

Sprawy windykacyjne

 • umowy,
 • faktury,
 • potwierdzenia wpłat,
 • korespondencja z dłużnikiem,
 • po zakończonym postępowaniu sądowym – wyrok lub nakaz zapłaty wydany przez sąd,
 • w postępowaniu egzekucyjnym – wszelkie pisma wysyłane przez komornika.

Sprawy dotyczące spółek

 • numer KRS,
 • umowa spółki / statut spółki,
 • uchwała lub uchwały, których ma dotyczyć porada,
 • sprawozdania finansowe i bilanse.

Lista pytań na spotkanie z radcą prawnym

Czas konsultacji poświęcany jest przede wszystkim na ustalenie wszystkich okoliczności sprawy. Warto wykorzystać go w pełni, zadając jak najwięcej pytań i rozwiewając wszelkie wątpliwości dotyczące kwestii prawnych. Warto pod tym względem przygotować się do spotkania, wypisując listę interesujących nas pytań, na które chce się znaleźć odpowiedź.

Do najczęstszych zadawanych radcy prawnemu należą:

 • Jak ustalana jest wysokość alimentów?
 • Co powinien zawierać pozew rozwodowy?
 • Jak spisać testament?
 • Czy można zmienić testament?
 • Kiedy testament jest nieważny?
 • Gdzie trzeba załatwić formalności spadkowe?
 • Jakie uprawnienia posiada komornik?
 • Kiedy ma się prawo do odstąpienia od umowy?
 • Czy osoba fizyczna może ogłosić upadłość?

Koszty porady prawnej

Każda kancelaria ma inny cennik, jeżeli chodzi o świadczenie usług prawnych. Ustalany jest on często indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowana sprawy oraz czasu, jaki prawnik musi poświęcić klientowi, aby pomóc mu w rozwiązaniu sporu w najkorzystniejszy sposób.

[Radca prawny Kościan]

Warto jednak podkreślić, że radca prawny nie może pobierać od klienta kwot niższych niż ustalone w Rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości w sprawie stawek radców prawnych oraz odpowiednio stawek adwokackich.

Przygotowanie do spotkania z radcą prawnym – podsumowanie

Warto zastanowić się, o czym konkretnie warto pomówić w trakcie spotkania z radcą prawnym. Im bardziej rzeczowa i konkretna będzie rozmowa, tym dalszy tok postępowania przebiegnie zgodnie z przyjętymi założeniami. 

sekretariat@bksc.pl