Wróć

Kiedy warto skonsultować się z radcą prawnym?


Pomoc prawna jest niezbędna w przypadku osób indywidualnych, jak i firm. Warto skorzystać z usług wykwalifikowanych specjalistów, a jednym z nich jest radca prawny. Radca nie tylko udziela porad prawnych, ale również przygotowuje wzory umów i dokumentów. Może stać się pełnomocnikiem klienta w sprawie sądowej.

Prawnik, adwokat, radca prawny – podobieństwa i różnice

Prawnik jest osobą, która ukończyła wyższe studia prawnicze, uzyskała tytuł magistra nauk prawnych. Może świadczyć usługi doradztwa prawnego m.in. udzielać porad prawnych i sporządzać pisma. Po kilku dodatkowych latach nauki i zrobieniu aplikacji może uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu prokuratora, komornika, radcy prawnego, czy adwokata.

Radca prawny to prawnik, który ukończył aplikację radcowską i jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych. Poza wymienionymi wyższej czynnościami może także występować przed sądem, reprezentować klienta we wszystkich sprawach, za wyjątkiem spraw karnych. Podczas rozprawy sądowej występuje w czarnej todze, z ciemnozielonym żabotem, wypustkami mankietów oraz kołnierza.

[Radca prawny Komorniki]

Adwokat, którego zatrudnia kancelaria, musi mieć ukończoną aplikację adwokacką. Posiada te same co radca prawny uprawnienia, ale dodatkowo może występować przed sądem we wszystkich sprawach karnych. Jego nazwisko musi znajdować się na liście stworzonej przez Okręgową Izbę Adwokacką. Ma ten sam strój, co radcy prawni.

Zawody prawnika, radcy prawnego oraz adwokata są pokrewne, jednak różnią się uprawnieniami.

Kiedy radca prawny okazuje się niezbędny?

Z usług radcy prawnego warto skorzystać, jeżeli pojawiają się wątpliwości co do zgodności z prawem wszelkich decyzji prywatnych, jak i zawodowych. Specjalista udzieli konsultacji, doradzi, jak rozwiązać dany problem. Pomoże przygotować wszelkie pisma urzędowe, wyjaśni nieścisłości prawne i rozwieje wszelkie wątpliwości na temat rozwoju danej sytuacji.

Radca prawny jest często również specjalistą z zakresu kwestii podatkowych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zauważy wszelkie nieprawidłowości związane z umowami i niekorzystnymi dla klienta zapisami. Radca może udzielić także wsparcia w odzyskaniu należności od dłużnika. Doradza także w kwestiach związanych z kredytami i pożyczkami. Z radcą prawnym można także skonsultować pozew rozwodowy czy kwestie podziału majątku.

[Radca prawny Śrem]

Obsługa prawna, jaką zapewnia radca prawny, jest niezbędna w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Pomaga tworzyć spółki prawa handlowego, przygotowuje dokumenty wewnętrzne, prowadzi dochodzenie wierzytelności podmiotów gospodarczych. Dzięki temu, że sprawą klienta zajmie się wyspecjalizowany zespół, można liczyć na indywidualne podejście do sprawy.

Radca prawny pomaga uniknąć kosztownych błędów

Jakiekolwiek decyzja mająca konsekwencje prawne powinna zostać skonsultowana z radcą prawnym. Zna on aktualnie obowiązujące przepisy, ryzyko związane z konkretnymi działaniami, jest w stanie zminimalizować niedogodności dla klienta. Konsultacje udzielone przez profesjonalistę pozwalają zachować spokój ducha, a przede wszystkim są w stanie ograniczyć straty finansowe.

Warto skonsultować się z radcą prawnym w przypadku istotnych sporów i nieporozumień. Szybko i skutecznie można wtedy rozwiązać konflikt, bez konieczności stawania przed sądem.

Konsultacje z radcą prawnym – podsumowanie

Wykwalifikowany radca prawny jest w stanie wyprowadzić klienta z najtrudniejszej sytuacji, bez szwanku na jego reputacji i finansach. Udziela profesjonalnej porady prawnej, która pomaga uniknąć stawania przed sądem. Stanowi nieocenioną pomoc w zrozumieniu i wdrożeniu obowiązujących przepisów prawa. Konsultacje pozwalają zapewnić ochronę interesów klienta i zminimalizować każde potencjalne ryzyko.

[Radca prawny Luboń]

Jak widać, pomoc radcy prawnego w wielu sytuacjach prawnych jest nieoceniona. Warto z niej skorzystać, w celu wybrnięcia z najtrudniejszej sprawy. 

sekretariat@bksc.pl