Wróć

Obowiązek TP a wartość transakcji – sumować, czy nie?


Przedsiębiorcy działający w grupach kapitałowych są zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych, jeżeli kwota zapłaconych lub wymagalnych w roku podatkowym należności przekroczy wskazane w ustawie limity. Najważniejsze limity ustawowe to:

  • 100.000 EUR – jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego (obliczonego zgodnie z przepisami podatkowymi, tj. art. 16 ust. 7 ustawy o CIT), albo
  • 30.000 EUR – w przypadku świadczeniu usług i sprzedaży lub udostępniania wartości niematerialnych i prawnych, albo
  • 50.000 EUR – w pozostałych przypadkach (w tym: w przypadku sprzedaży towarów), albo

Ustalenie, czy w danym roku doszło do przekroczenia powyższych limitów nie nastręcza kłopotów, jeżeli pomiędzy podmiotami powiązanymi dochodzi do wymiany świadczeń takich samych lub podobnych, np. jeżeli spółka–córka nabywa od spółki–matki usługi doradcze o łącznej rocznej wartości 45.000 EUR. Nie ulega wówczas wątpliwości, że dokumentacje podatkowe cen transferowych trzeba sporządzić, ponieważ doszło do przekroczenia limitu ustawowego dla transakcji usługowych ( 30.000 EUR).

Wątpliwości pojawiają się w sytuacji, gdy świadczenia są bardziej zróżnicowane, np. gdy spółka-córka nabywa w roku podatkowym od spółki-matki usługi doradztwa biznesowego o łącznej wartości 25.000 EUR oraz usługi serwisowe o łącznej wartości 10.000 EUR. W takim przypadku należy rozstrzygnąć następującą kwestię: czy decydując, o tym, czy został przekroczony ustawowy limit dla transakcji usługowych (tj. 30.000 EUR) należy sumować wartości wszystkich transakcji usługowych (tj. 25.000 EUR + 10.000 EUR), czy może limit ustawowy należy porównywać z każdą z ww. transakcji usługowych osobno (tj. 30.000 EUR osobno porównujemy z 25.000 EUR oraz osobno z 10.000 EUR)?

Analiza stanowisk organów podatkowych oraz orzeczeń sądów administracyjnych wskazuje, że należy sumować wartość wszystkich transakcji dających się zakwalifikować do transakcji usługowych (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 listopada 2015 roku, znak: IBPB-1-2/4510-477/15/MW oraz orzeczenie prawomocne Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2014 roku, sygn.: II FSK 2849/12).

Wracając do naszego przykładu należy stwierdzić, że spółka-córka przekroczyła limit ustawowy, mimo że każda z transakcji usługowych liczona osobno (tj. usługi doradztwa biznesowego o wartości 25.000 EUR oraz usługi serwisowe o wartości 10.000 EUR) nie przekroczyła ustawowego limitu 30.000 EUR. W konsekwencji spółka-córka będzie miała obowiązek sporządzić dokumentacje podatkowe cen transferowych dla obu tych transakcji.

Z całą pewnością analogicznie należy postępować w przypadku niejednolitych transakcji towarowych. Przykładowo, jeżeli spółka-córka kupi od spółki-matki maszyny produkcyjne o wartości 45.000 EUR oraz materiały do produkcji o wartości 10.000 EUR, to wówczas limit ustawowy dla transakcji towarowych (tj. 50.000 EUR) zostanie przykroczony i w związku z tym powstanie obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych dla obu tych transakcji.

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na ten temat to serdecznie zapraszam do kontaktu.

Mikołaj Przybył

doradca podatkowy nr 11542

tel. 502-468-473

przybyl@bksc.pl

29 lutego 2016 roku

sekretariat@bksc.pl