Wróć

Mediacje

Mediacje
  • rozwiązywanie sporu w drodze negocjacji
  • zatwierdzanie ugód przed Sądem
  • postępowanie mediacyjne
sekretariat@bksc.pl