Wróć

Mediacje

Mediacje
  • rozwiązywanie sporu w drodze negocjacji
  • zatwierdzanie ugód przed Sądem
  • postępowanie mediacyjne

Mediacja jest jedną z najlepszych form rozwiązywania konfliktów, która może zapobiec postępowaniu sądowemu. Mediator pozwala zdiagnozować spór między dwoma podmiotami i dojść do rzeczowego porozumienia.

Mediacja powinna cechować się dobrowolnością, poufnością, brakiem skomplikowanych formalności oraz krótkim czasem zakończenia sporu. Umożliwia wypracowanie korzystnych rozwiązań dla obu stron. Mediator zawsze jest osobą bezstronną i neutralną, stwarza dogodne warunki do rozmowy, dba, aby każda ze stron miała możliwość przedstawienia swoich racji w atmosferze wzajemnego szacunku. Konsekwencją takiego podejścia jest wypracowanie rozsądnych rozwiązań, akceptowanych przez obie strony.

Mediator – Mosina, Luboń i okolice

Kancelaria podejmuje się mediacji  dla Klientów z Mosiny, Lubonia i okolic w szerokim zakresie spraw. Mediator umożliwia Klientom rozwiązanie sporów na wczesnych etapach, poufnie i bez zbędnych formalności. Znalezienie akceptowanego przez obie strony rozwiązania nigdy nie jest proste, ale niejednokrotnie po rzeczowej rozmowie udaje się wypracować kompromis.

Decydując się na mediacje, Klient uzyskuje:

  • utrzymanie korzystnego wizerunku,
  • poufność postępowania,
  • ugodę o mocy prawnej,
  • krótszy czas postępowania,
  • niższe koszty,
  • zwycięstwo zgodne z zasadą WIN-WIN.

Wiedza i doświadczenie mediatora pozwalają na czynny udział w każdym postępowaniu mediacyjnym. Ułatwia to zrozumienie racji obu stron, wypracowanie kompromisu oraz dojście do porozumienia. Jeżeli mediacja utknie w martwym punkcie, możemy zasugerować rozwiązanie sporu w inny sposób, m.in. poprzez wejście na drogę sądową.

Kancelaria Luboń

ul. Jana III Sobieskiego 85
62-030 Luboń
tel.: 695 609 449

Kancelaria Stęszew

ul. Rynek 2
62-060 Stęszew
tel.: 602 468 329

Kancelaria Śrem

ul. Poznańska 9
63-100 Śrem
tel.: 695 609 449

Kancelaria Mosina

ul. Poznańska 2
62-050 Mosina
tel.: 602 468 329

sekretariat@bksc.pl