Wróć

Obsługa przedsiębiorców

Obsługa przedsiębiorców
 • kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego,
 • stałą lub okresową obsługę prawną dla podmiotów gospodarczych,
  kompleksowe doradztwo prawne w sprawach z zakresu m.in. prawa cywilnego, prawa spółek, prawa konkurencji, prawa pracy, prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego i prawa podatkowego,
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów, w tym m.in. umów sprzedaży, dostawy, dystrybucji, umów agencyjnych, franchisingu, leasingu, najmu, umów marketingowych, a także umów ramowych określających zasady współpracy biznesowej stron,
 • przygotowywanie dokumentów standaryzujących obrót gospodarczy,
  przygotowywanie analiz prawnych,
 • opracowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich,
 • pomoc przy zakładaniu lub likwidacji zarówno spółek osobowych i kapitałowych, jak i innych podmiotów gospodarczych, w tym oddziałów i przedstawicielstw spółek, a także fundacji i stowarzyszeń,
  restrukturyzację podmiotów gospodarczych,
 • doradztwo w zakresie możliwości polubownego zakończenia sporów, w tym prowadzenie negocjacji, zastępstwo w toku postępowań pojednawczych, udział w mediacjach,
 • prowadzenie sporów sądowych – reprezentację przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym,
 • reprezentację w postępowaniach administracyjnych, a także zastępstwo przed sądami administracyjnymi,
 • prowadzenie negocjacji, a także udział w mediacjach,
 • windykację należności, w tym także doradztwo w zakresie sposobu i możliwości prowadzenia egzekucji oraz reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym,
 • reprezentowanie wierzycieli lub dłużników w toku postępowań upadłościowych lub naprawczych,
 • pomoc prawną przy restrukturyzacji zadłużenia,
 • pomoc prawną w zakresie prawa karnego gospodarczego,
 • szkolenia,
 • pomoc prawna w zakresie windykacji wierzytelności, polegająca na prowadzeniu postępowań sądowych o zapłatę, postępowań egzekucyjnych, prowadzenie negocjacji z dłużnikami oraz pomoc przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych,
 • pomoc prawna dla dłużników w zakresie efektywnego zarządzania obciążającymi ich wierzytelnościami, w szczególności poprzez prowadzenie negocjacji z wierzycielami, ochronę prawną przed procesami sądowymi oraz redagowanie ugód sądowych i pozasądowych.

Prawo gospodarcze obejmuje zbiór norm prawnych, które regulują każdą formę działalności gospodarczej. Polski system prawny nie ma jednego, głównego kodeksu regulującego prawo gospodarcze. Tym trudniejsza jest ta gałąź prawa. Konieczne jest prześledzenie wielu aktów prawnych, aby przedsiębiorca mógł liczyć na pełne wsparcie.

Prawo gospodarcze – Mosina, Luboń i okolice

Kancelaria podejmuje się reprezentacji przedsiębiorców z Mosiny, Lubonia i okolic przed wszystkimi organami i instytucjami. Doświadczenie w tym zakresie posiada adwokat Marek Bartkowiak.

Radca prawny Janusz Kosewski również specjalizuje się w prawie gospodarczym. Praktykę zdobywał m.in. w Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu.

Przedsiębiorca, chcąc działać efektywnie, powinien zabezpieczyć swoje interesy pod względem prawnym. Pomoże w tym doświadczony prawnik. Rzetelna kancelaria jest niezbędna dla małych i średnich firm, które nie mają możliwości zbudowania wewnętrznego działu prawnego w swoich strukturach.

Doświadczenie kancelarii w prawie gospodarczym opiera się przede wszystkim na wieloletniej współpracy z przedsiębiorcami działającymi na polskim rynku. Prawnik zapewni opiekę i bieżące załatwianie spraw formalnych, pomagamy realizować strategiczne cele gospodarcze i unikać kosztów dodatkowych. Opieka kancelarii minimalizuje ryzyko i zapewnia spokojną działalność każdemu małemu i dużemu przedsiębiorcy.

 

Kancelaria Luboń

ul. Jana III Sobieskiego 85
62-030 Luboń
tel.: 695 609 449

Kancelaria Stęszew

ul. Rynek 2
62-060 Stęszew
tel.: 602 468 329

Kancelaria Śrem

ul. Poznańska 9
63-100 Śrem
tel.: 695 609 449

Kancelaria Mosina

ul. Poznańska 2
62-050 Mosina
tel.: 602 468 329

sekretariat@bksc.pl