Wróć

Obsługa spółek

Obsługa spółek
 • ogólna obsługa korporacyjna (zarówno spółek osobowych, jak i kapitałowych), a w szczególności: przygotowywanie i prowadzenie walnych zgromadzeń akcjonariuszy/zgromadzeń wspólników, opracowanie projektów uchwał organów spółki, prowadzenie postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
 • analiza odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnoprawnej członków zarządu,
  zakładanie spółek handlowych, sporządzanie statutów spółek kapitałowych, regulaminów rad nadzorczych oraz zarządów,
 • rozwiązywanie konfliktów pomiędzy udziałowcami oraz wspólnikami, przygotowywanie umów pomiędzy akcjonariuszami/wspólnikami (shareholder agreements),
 • pomoc w procesach łączenia, podziału i przekształceń spółek handlowych, podwyższania kapitału zakładowego, przymusowego wykupu akcji, umarzania akcji oraz nabywania akcji własnych przez spółki,
 • konstruowanie programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej (opcje menadżerskie),
 • doradztwo w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz papierów wartościowych; pomoc prawna przy wprowadzaniu spółek na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie – przy organizowaniu pierwszych ofert publicznych
  sporządzanie umów z członkami organów i prokurentami,
 • reprezentacja przed sądami w postępowaniach dotyczących m.in. zaskarżania uchwał oraz zwoływania zgromadzeń wspólników.

Obsługa prawna spółek

Kancelaria adwokacka Bartkowiak & Kosewski świadczy obsługę prawną spółek oraz usługi doradztwa dla podmiotów prawnych. Kancelaria udziela bieżącej pomocy w pełnym zakresie ich działalności. Adwokat przygotowuje zmiany w umowach spółek, dokumentację dotyczącą wspólników, akcjonariuszy, z posiedzeń zarządów i rad nadzorczych, akty wewnętrzne regulujące funkcjonowanie spółki. W zakresie usług kancelarii znajduje się także opracowywanie uchwał potwierdzających zmiany wewnątrz spółek, umów sprzedaży akcji spółek czy wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kancelaria zajmuje się obsługą spółek, doradza Klientom na każdym etapie prowadzenia działalności i świadczy usługi prawne. Zespół prawników zapewnia wsparcia we działaniach spółki, a także pomoc przy monitorowaniu sytuacji prawnej prowadzonej działalności.

Kancelaria Luboń

ul. Jana III Sobieskiego 85
62-030 Luboń
tel.: 695 609 449

Kancelaria Stęszew

ul. Rynek 2
62-060 Stęszew
tel.: 602 468 329

Kancelaria Śrem

ul. Poznańska 9
63-100 Śrem
tel.: 695 609 449

Kancelaria Mosina

ul. Poznańska 2
62-050 Mosina
tel.: 602 468 329

sekretariat@bksc.pl