Wróć

Odwrotne obciążenie przy nabyciu elektroniki…


Kiedy stosujemy procedurę „odwrotnego obciążenia” przy dostawie notebooków, laptopów, smartfonów?

Rozliczanie podatku VAT z zastosowaniem „odwrotnego obciążenia” stosuje się, jeżeli następujące warunki są spełnione łącznie.

1. Sprzedawanym towarem są towary wymienione w pozycjach 28a – 28c załącznika nr 11 do ustawy, w tym między innymi:

  • laptopy, notebooki, notesy komputerowe, tablety,
  • telefony komórkowe, w tym smartfony,
  • konsole do gier.

Sprzedaż ww. towarów podlega procedurze odwrotnego obciążenia również wówczas, gdy towary sprzedawane są jako zestawy (np. laptop z routerem i myszką; telefony komórkowe z ładowarką i słuchawkami).

Jeżeli jednak wartość dodatku do towaru wiodącego jest znaczna, to wówczas sprzedaż tego dodatku należy rozliczyć osobno (np. telefon komórkowy ze smartwatchem, lub z akcesoriami typu etui, uchwyt i ładowarka do samochodu).

2. Wartość sprzedaży netto w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekracza 20.000 zł.

Przepisy ustawy o VAT w następujący sposób definiują „jednolitą gospodarczo transakcję”:

  • za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się transakcje dokonywane w ramach jednej umowy, nawet jeżeli było kilka odrębnych dostaw towarów;
  • za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami.

3. Nabywca towarów jest podatnikiem VAT czynnym, tj. nie korzysta ze zwolnienia dla drobnych przedsiębiorców (zwolnienie dostępne dla podatników, których obroty netto nie przekroczyły w zeszłym roku 150.000 zł) ani nie wykonuje tylko sprzedaży opodatkowanej stawką zwolnioną;

Sprzedający może zweryfikować, czy kupujący jest podatnikiem VAT czynnym podając na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów (https://pfr.mf.gov.pl/) numer NIP kupującego. Wydaje się, że warto wykonać PrintScreen strony, na której pojawi się odpowiednie potwierdzenie.

Jeżeli wartość transakcji jest wyjątkowo duża, to wówczas można dodatkowo zabezpieczyć się zaświadczeniem uzyskanym od organu podatkowego. W treści wniosku warto powołać się na art. 96 ust. 13 ustawy o VAT.

4. Sprzedający nie korzysta ze zwolnienia dla drobnych przedsiębiorców (zwolnienie dostępne dla podatników, których obroty netto nie przekroczyły w zeszłym roku 150.000 zł).

5. Transakcja nie jest zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, tj. ze zwolnienia dotyczącego sprzedaży na cele zwolnione z VAT, przy nabyciu których nie przysługiwało prawo odliczenia VAT.

***

Na czym polega rozliczanie według procedury „odwrotne obciążenie”

Rozliczanie według procedury „odwrotnego obciążenia” odbywa się w następujący sposób.

Sprzedający wystawia fakturę VAT, która w istotny sposób różni się od standardowej faktury. Przede wszystkim na takiej fakturze nie podaje się stawki podatku, kwoty podatku oraz kwoty brutto. Dodatkowo na fakturze powinna znaleźć sięadnotacja „odwrotne obciążenie”. Wartość transakcji sprzedający wykazuje w deklaracji VAT-7 w pozycji 31. Dodatkowo, ma obowiązek wykazać transakcje w informacji podsumowującej (VAT-27 albo VAT-27K) składanej wraz z deklaracją podatkową.

Kupujący płaci sprzedającemu kwotę netto. W deklaracji VAT-7 – w pozycjach 34 oraz 35 pokazuje odpowiednio wartość netto oraz obliczony przez niego podatek należny. Kwotę netto oraz podatek naliczony wykazuje się odpowiednio w pozycji 42 albo 44 oraz 43 albo 45.

***

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać dalsze informacje w tej sprawie to uprzejmie proszę o kontakt.

Mikołaj Przybył

Doradca podatkowy nr 11542

tel. 502-468-473

przybyl@bksc.pl

16 marca 2016 roku

sekretariat@bksc.pl