Wróć

Odzyskiwanie należności w przypadku długów


Odzyskanie należności i uzyskanie terminowych spłat zadłużenia to podstawowe zadania kancelarii współpracującej z wierzycielem. Z usług profesjonalistów korzystają przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy utracili płynność finansową w związku ze współpracą z nierzetelnym kontrahentem.

Przepisy prawne – odzyskiwanie długów

Przepisy jasno określają postępowanie w przypadku odzyskiwania długów. Definicja windykacji należności została określona w art. 353 § 1 Kodeksu Cywilnego, który mówi: „Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić”.

Kolejny ważny zapis znajduje się w art. 481 § 1 k.c: „Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

Ponadto, w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. to w zgodzie z jej art. 10, wierzyciel bez wcześniejszego wezwania może ubiegać się o rekompensatę za za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:

  • 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych,
  • 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych,
  • 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Sposoby na odzyskiwanie należności

Wdrożona w sprawny sposób procedura odzyskania długów pozwala ograniczyć do minimum ryzyko nieterminowego spłacenia świadczenia przez dłużnika zarówno w obecnej chwili, jak i na przyszłość. Problem nieterminowych wypłat należności dotyczy nawet 80-90% przedsiębiorców, dlatego warto wiedzieć, jak skutecznie dochodzić swoich praw.

Kancelaria prawna a odzyskiwanie długów

Kancelaria adwokacka w ramach wsparcia Klientów świadczy usługi z zakresu procesu windykacyjnego, posiadając w tym wieloletnie doświadczenie. Daje to dobrą pozycję do negocjacji w ramach windykacji przedsądowej.

Zapewniając Klientom profesjonalną i doświadczoną obsługę, można liczyć na skuteczne dochodzenie długów zapewniając terminową spłatę należności. Ponadto, przeprowadzony w umiejętny sposób proces windykacji pozwala zachować bardzo dobre relacje z dłużnikami, czemu ma służyć właśnie windykacja polubowna.

Oferta działań jest kierowana zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców, ale w szczególności tej drugiej grupy dotyczy problem. Firma musi mieć płynność finansową, aby zaspokajać swoje podstawowe potrzeby, realizować wypłaty, opłacać składki ZUS/US. Jeżeli wykonywane w swoim zakresie działania nie przynoszą rezultatów, warto zgłosić się do kancelarii zatrudniającej specjalistów z tego zakresu. Wdrożenie odpowiednich procedur zapewnia uzyskanie systematycznej spłaty należności.

Sądowe dochodzenie należności

Wejście na drogę sądową z dłużnikiem jest możliwe tylko wtedy, gdy zostanie on wezwany do dobrowolnej spłaty świadczenia. Dłużnik nie musi na to wezwanie odpowiadać, ale wierzyciel musi udowodnić, że podjął próbę polubownego załatwienia sporu.

Upomnienie o zapłatę długu

Jest to forma motywacji dłużnika do spłaty zaległych pieniędzy, które należą się wierzycielowi. Upomnienie w formie ustnej lub pisemnej to przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Pomoc prawna przy ściąganiu długów

W procesie windykacji Klient przekazuje prawa do wierzytelności firmie windykacyjnej na czas prowadzenia całego postępowania. Oznacza to dla dłużnika, że to właśnie specjalistyczny podmiot staje się jego nowym wierzycielem.

Przenosząc wierzytelności odchodzi wiele zmartwień, można spokojnie zajmować się rozwojem firmy czekając na rozwój sytuacji. Mając do działań wszystkie prawa firma windykacyjna może zadbać o wszystkie interesy swojego klienta. Może m.in. prowadzić mediacje z dłużnikiem, a także wytoczyć powództwo do sądu, w celu uzyskania spłaty zadłużenia.

sekretariat@bksc.pl