Usługi prawne

Usługi prawne – Mosina, Luboń i okolice


Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Bartkowiak & Kosewski świadczy usługi prawne z różnych obszarów prawa dla mieszkańców Mosiny, Lubonia i okolic. Kancelaria oferuje pomoc prawną Klientom indywidualnym i przedsiębiorców. Kancelaria dysponuje zespołem doświadczonych radców prawnych, adwokatów i mediatorów, świadczących porady prawne dla mieszkańców Mosiny, Lubonia i okolic. Usługi prawne świadczone są przez doświadczonych adwokatów i radców prawnych.

Adwokat Marek Bartkowiak

Wspólnik zarządzający Kancelarią Bartkowiak & Kosewski. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Jego praca magisterska dotyczyła prawa handlowego. Jej temat to: „Odpowiedzialność za zobowiązania wspólników spółek osobowych”.

Aplikację adwokacką odbył pod patronatem adwokata Andrzeja Bartkowiaka. Zajmował się obronami w wielu precedensowych sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego oraz karnego wykonawczego. Doświadczenie zawodowe posiada także w zakresie doradztwa prawnego przedsiębiorcom. Zajmuje się także obsługą prawną klientów korporacyjnych, w szczególności przy sprawach dotyczących:

  • optymalizacji podatkowej,
  • przekształceń podmiotowych,
  • restrukturyzacji podmiotów gospodarczych wraz z prowadzeniem postępowań windykacyjnych.

Występuje jako pełnomocnik w wielu sprawach sądowych i arbitrażowych, dotyczących prawa gospodarczego, spółek handlowych, prawa cywilnego i karnego.

Adwokat Marek Bartkowiak obsługuje sprawy w języku polskim oraz angielskim.

Radca prawny Janusz Kosewski

Wspólnik zarządzający Kancelarią Bartkowiak & Kosewski. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Radca prawny Janusz Kosewski jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, a aplikację radcowską odbył pod patronatem dr. hab. Andrzeja Jarochy. Przez lata pracował w renomowanych kancelariach w Poznaniu m.in. w Kancelarii Adwokackiej Arleny Matuszewskiej-Pukańskiej.

Był asystentem sędziego w poznańskim wymiarze sprawiedliwości w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu oraz w Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu.

Radca prawny Janusz Kosewski specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i administracyjnym. Obsługuje klientów zgłaszających się ze sprawami dotyczącymi upadłości. Dzięki posiadanemu doświadczeniu może prowadzić sprawy rodzinne, w tym rozwody. Jego specjalnością są uprowadzenia rodzicielskie do państw UE i USA.

W stopniu bardzo dobrym posługuje się językiem polskim oraz angielskim.

Adwokat Andrzej Bartkowiak

Of Counsel w Kancelarii Bartkowiak & Kosewski. Studia na Wydziale Prawa UAM w Poznaniu ukończył w 1978 roku. Obronił pracę magisterską z zakresu prawa karnego materialnego. Od 1987 roku pracował w organach Prokuratury — początkowo w Prokuraturze Rejonowej w Lesznie, a następnie w Prokuraturze Rejonowej w Kościanie, gdzie ostatnio pełnił funkcję Prokuratora Rejonowego.

W latach 1987-1993 pracował jako radca prawny, prowadząc m.in. obsługę prawną w Urzędzie Miasta i Gminy w Mosinie. Przygotowywał pierwsze samorządowe dokumenty m.in. nowy statut Gminy Mosina, a także projekty wszystkich uchwał podejmowanych przez Radę Gminy w latach 1990-1992.

Od 1993 roku prowadzi własną kancelarię adwokacką, której siedziba najpierw znajdowała się w Kościanie, a obecnie w Mosinie. Prowadzi sprawy klientów indywidualnych, ale obsługuje także banki spółdzielcze, rolnicze spółki produkcyjne oraz instytucje kultury.

Jego rozległa wiedza obejmuje przepisy prawa karnego procesowego, jak i materialnego, prawa spółdzielczego, bankowego i administracyjnego.

sekretariat@bksc.pl