Wróć

Spory sądowe

Spory sądowe

Oprócz kompleksowego doradztwa przedprocesowego (analiza roszczeń, konstruowanie strategii procesowej, ocena istniejących możliwości procesowych, przygotowywanie opinii prawnych), Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie postępowań:

  • sądowych (cywilnych, gospodarczych i karnych) we wszystkich instancjach, także przed Sądem Najwyższym
  • egzekucyjnych i zabezpieczających,
  • upadłościowych,
  • administracyjnych – przed organami administracji rządowej i samorządowej,
  • przed sądami administracyjnymi, także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • przed sądami polubownymi.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie reprezentowania Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w sporach sądowych. Adwokat uczestniczy w procesach cywilnych, karnych, gospodarczych, a także w postępowaniach nieprocesowych dotyczących spraw rodzinnych, spadkowych oraz windykacyjnych. Klienci mogą liczyć na reprezentację przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi, polubownymi, jak i przed Sądem Najwyższym. Kancelaria reprezentuje Klientów w sporach m.in. dotyczących majątku:

  • kar umownych,
  • zapłaty należności,
  • wypłaty odszkodowania.

Procesy sądowe są także prowadzone z zakresu prawa budowlanego i nieruchomości. Zwykle dotyczą braku zapłaty za wykonane roboty budowlane czy nieprawidłowego przeprowadzenia działań na budowie.

Kancelaria korzysta z wiedzy i doświadczenia ekspertów, a także umiejętności analizowania sytuacji w odniesieniu do kwestii prawnych. Adwokat towarzyszy Klientowi na każdym etapie postępowania.

W swojej pracy adwokat wykorzystuje narzędzia oraz strategie, których celem jest uzyskanie korzystnego rezultatu sporu sądowego dla Klienta. Do każdej sprawy prawnik podchodzi indywidualnie, w sposób rzetelny, sumienny i efektywny.

Kancelaria Luboń

ul. Jana III Sobieskiego 85
62-030 Luboń
tel.: 695 609 449

Kancelaria Stęszew

ul. Rynek 2
62-060 Stęszew
tel.: 602 468 329

Kancelaria Śrem

ul. Poznańska 9
63-100 Śrem
tel.: 695 609 449

Kancelaria Mosina

ul. Poznańska 2
62-050 Mosina
tel.: 602 468 329

sekretariat@bksc.pl