Wróć

Spory sądowe

Spory sądowe

Oprócz kompleksowego doradztwa przedprocesowego (analiza roszczeń, konstruowanie strategii procesowej, ocena istniejących możliwości procesowych, przygotowywanie opinii prawnych), Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie postępowań:

  • sądowych (cywilnych, gospodarczych i karnych) we wszystkich instancjach, także przed Sądem Najwyższym
  • egzekucyjnych i zabezpieczających,
  • upadłościowych,
  • administracyjnych – przed organami administracji rządowej i samorządowej,
  • przed sądami administracyjnymi, także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • przed sądami polubownymi.
sekretariat@bksc.pl