Wróć

Sprawy administracyjne

Sprawy administracyjne
  • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji rządowej, samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawa podatkowego,
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawa administracyjnego,
  • reprezentacja w postępowaniach związanych z ochroną środowiska,
  • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania dotacji z Unii Europejskiej m.in Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
  • zabezpieczenie interesów beneficjenta w postepowaniu administracyjnym z zakresie uzyskania dotacji przez Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.
sekretariat@bksc.pl