Wróć

Sprawy administracyjne

Sprawy administracyjne
  • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji rządowej, samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawa podatkowego,
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawa administracyjnego,
  • reprezentacja w postępowaniach związanych z ochroną środowiska,
  • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania dotacji z Unii Europejskiej m.in Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
  • zabezpieczenie interesów beneficjenta w postepowaniu administracyjnym z zakresie uzyskania dotacji przez Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Sprawy administracyjne obejmują kontakty z organami administracji publicznej. Prawnik reprezentuje interesy osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych, pilnuje prawidłowego przebiegu spotkań. Adwokat pomaga w przygotowaniu pism pozwalających na odwołanie się od decyzji administracyjnych oraz towarzyszy Klientom w trakcie postępowania przed sądami administracyjnymi.

Kancelaria adwokacka Bartkowiak & Kosewski zajmuje się doradztwem i reprezentowaniem Klientów przed organami administracyjnymi. Prowadzi postępowania odwoławcze oraz zaskarża decyzje wydawane przez jednostki administracyjne.

Sprawy administracyjne w kancelarii BKSC

Radca prawny Janusz Kosewski prowadzi sprawy administracyjne w Luboniu i okolicznych miejscowościach. Zaskarża decyzje administracyjne, reprezentuje Klientów przed organami podatkowymi, sporządza pisma procesowe, a także udziela informacji i przygotowuje opinie prawne.

Decyzje administracyjne bardzo często wymagają odwołania, którego celem jest zatrzymanie niepotrzebnych, negatywnych skutków. Pomoc kancelarii prawnej pozwala dochodzić swoich praw. Prawnicy pomagają wszcząć postępowanie administracyjne, złożyć skargi i odwołania, a także udzielają porad, jak uzyskać niezbędne pozwolenia. Klient na każdym etapie postępowania może korzystać z profesjonalnego wsparcia.

Część spraw zaliczanych do administracyjnych dotyczy także kwestii podatkowych. Kancelaria adwokacka umożliwia uzyskanie niezbędnych informacji o aktualnych przepisach prawa podatkowego. Sprawy toczące się przed organami podatkowymi dla Klienta kończą się pomyślnie.

Kancelaria Luboń

ul. Jana III Sobieskiego 85
62-030 Luboń
tel.: 695 609 449

Kancelaria Stęszew

ul. Rynek 2
62-060 Stęszew
tel.: 602 468 329

Kancelaria Śrem

ul. Poznańska 9
63-100 Śrem
tel.: 695 609 449

Kancelaria Mosina

ul. Poznańska 2
62-050 Mosina
tel.: 602 468 329

sekretariat@bksc.pl