Wróć

Sprawy karne

Sprawy karne
  • reprezentacja we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań karnych,
  • analiza prawna zagadnień związanych z przestępczością gospodarczą,
  • doradztwo w zakresie ryzyka odpowiedzialności karnej oraz ograniczania skutków przestępstw w obrocie gospodarczym.
sekretariat@bksc.pl