Wróć

Sprawy karne

Sprawy karne
  • reprezentacja we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań karnych,
  • analiza prawna zagadnień związanych z przestępczością gospodarczą,
  • doradztwo w zakresie ryzyka odpowiedzialności karnej oraz ograniczania skutków przestępstw w obrocie gospodarczym.

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych świadczy usługi związane ze sprawami karnymi dla mieszkańców Mosiny, Lubonia i okolic. Prawo karne wymaga specjalistycznej wiedzy, doświadczenia oraz pełnego zaangażowania.

Sprawy karne w kancelarii BKSC prowadzi adwokat Marek Bartkowiak, który odbył aplikację adwokacką, występując jako obrońca w wielu precedensowych postępowaniach sądowych z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego oraz karnego wykonawczego. Rozległe doświadczenie zawodowe sprawia, że reprezentuje interesy Klientów w wielu sprawach sądowych i arbitrażowych.

Prawo karne

Zawiłość spraw karnych wymaga ciągłego aktualizowania wiedzy, podejmowania działań mających na celu przygotowanie właściwej linii obrony. Adwokat dokładnie analizuje sytuację prawną Klienta — indywidualnego lub/i przedsiębiorcy.

Prawo karne wymaga dopełnienie formalności zarówno od sprawcy, jak i poszkodowanego. Kancelaria podejmuje się wszystkich czynności z tym związanych. Prowadząc sprawy, adwokat dokłada starań, aby Klienci mogli skutecznie dochodzić swoich praw.

Kancelaria reprezentuje Klientów przed organami, takimi jak Prokuratora, Policja, Sąd. Adwokat zapewnia pełną dyskrecję. Na pomoc prawną mogą liczyć Klienci, którzy m.in. chcą sporządzić prywatny akt oskarżenia, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa czy oczekują wsparcia przy składaniu wniosków dowodowych.

Kancelaria Luboń

ul. Jana III Sobieskiego 85
62-030 Luboń
tel.: 695 609 449

Kancelaria Stęszew

ul. Rynek 2
62-060 Stęszew
tel.: 602 468 329

Kancelaria Śrem

ul. Poznańska 9
63-100 Śrem
tel.: 695 609 449

Kancelaria Mosina

ul. Poznańska 2
62-050 Mosina
tel.: 602 468 329

sekretariat@bksc.pl