Wróć

Sprzedajesz auto – odzyskaj VAT!


Podatnicy VAT stosujący stawkę inną niż zw., którzy kupili samochód osobowy chociażby częściowo wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej mają prawo odliczyć 50% podatku VAT z faktury dokumentującej nabycie samochodu.

Warto zwrócić uwagę, że jeżeli samochód ten zostanie następnie sprzedany przed upływem 5 lat (60 miesięcy), to wówczas będzie można odliczyć część podatku VAT nieodliczonego przy nabyciu auta. Wskazane uprawnienie oraz sposób obliczania wartości tego odliczenia został opisany w art. 90b ustawy o VAT.

Zasady są następujące:

  • miesiąc, w którym samochód został nabyty jest pierwszym miesiącem, od którego liczy się 60-miesięczny (5-letni) termin;
  • kwotę odliczenia liczy się w proporcji do liczby miesięcy pozostałych do upływu 60-miesięcznego terminu;
  • miesiąc sprzedaży jest pierwszym miesiącem, który pozostaje do końca 60-miesięcznego okresu;
  • odliczenia dokonuje się w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano sprzedaży (nie trzeba korygować deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nabyto samochód).

***

Przykład:

Jan Kowalski, który jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny sprzedający towary opodatkowane stawką 23% kupił w styczniu 2015 roku samochód osobowy o wartości 61.500 brutto (50.000 zł netto + 11.500 zł VAT). Samochód będzie wykorzystywany do działalności mieszanej, tj. zarówno do działalności gospodarczej, jak i do użytku prywatnego. W związku z tym Jan Kowalski odliczył 50% VATu z faktury dokumentującej nabycie auta, tj. 11.500 * 50% = 5.750 zł. W maju 2016 roku sprzedał auto.

Na jeden miesiąc 60-miesięcznego okresu korekty przypada kwota 95,84 zł podatku do odliczenia (5.750/60=95.83 zł). Od stycznia 2015 roku do maja 2016 roku upłynęło 16 miesięcy. Zatem okres pozostały do upływu 60-miesięcznego okresu to 44 miesiące (60-16=44). Oznacza to, że w związku ze sprzedażą auta, w deklaracji składanej za maj 2016 roku Jan Kowalski będzie mógł wykazać 4.216,67 zł VAT (44*95,83 z) do odliczenia (w pozycji 46 deklaracji VAT-7).

***

Odmienne zasady dotyczą samochodów niskocennych, tj. takich, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł. W przypadku takich aut okres korekty trwa tylko 12, a nie 60 miesięcy.

Dodatkowo, podatnicy, którzy opodatkowują część swojej sprzedaży stawką zwolnioną, obliczając wartość korekty, będą musieli wprowadzić dodatkową proporcję.

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje w tej sprawie to zachęcam do kontaktu.

Mikołaj Przybył

doradca podatkowy numer 11542

tel. 502-468-473

przybyl@bksc.pl

8 maja 2016 roku

sekretariat@bksc.pl