Wróć

Upadłość

Upadłość
  • doradztwo i reprezentacja na wszystkich etapach postępowania upadłościowego i naprawczego,
  • doradztwo w zakresie odpowiedzialności osobistej władz przedsiębiorców w stosunku do wierzycieli w przypadku naruszenia przez nich postanowień prawa upadłościowego i naprawczego,
  • doradzanie przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej,
    przygotowywanie wniosków o upadłość likwidacyjną oraz o upadłość z możliwością zawarcia układu,
  • analiza ryzyka związanego z zawieraniem umów i dokonywaniem innych czynności z podmiotami znajdującymi się w złej sytuacji finansowej oraz przedsiębiorcami, których upadłość została już ogłoszona,
  • przygotowywanie wszelkich prawnych zabezpieczeń, chroniących przed skutkami upadłości kontrahentów,
  • doradztwo przy transakcjach sprzedaży przedsiębiorstw należących do upadłych spółek lub przedsiębiorców indywidualnych (analiza prawna tych przedsiębiorstw),
  • przygotowywanie umów i dokumentów dotyczących sprzedaży majątku w toku postępowania upadłościowego lub naprawczego.

Prawo upadłościowe

Kancelaria adwokacka Bartkowiak & Kosewski świadczy pomoc w sprawach związanych z niewypłacalnością w oparciu o regulacje prawa upadłościowego. Wsparcie udzielane jest zarówno Klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom. Kilkuletnie doświadczenie wpływa na obieranie właściwej ścieżki postępowania, korzystnej dla Klienta.

Kancelaria reprezentuje dłużników oraz wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Zapewnia kompleksową obsługę na każdym etapie postępowania. Udziela doradztwa prawnego, nadzoruje syndyk, a także składa wnioski o upadłość w imieniu Klientów. Sprawy z zakresu prawa upadłościowego są prowadzone przez doświadczonego prawnika Marka Bartkowiaka, specjalizującego się w prowadzeniu restrukturyzacji podmiotów gospodarczych oraz radcę prawnego Janusza Kosewskiego, który praktykę i doświadczenie zdobywał w renomowanych Kancelariach Prawnych w Poznaniu.

Adwokat wykonuje pełne spektrum działań w obrębie prawa upadłościowego. Wypracowuje korzystne dla Klientów rezultaty, planuje i pilotuje proces restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, a także reprezentuje Klientów przed sądem. Uczestniczy w licznych negocjacjach i mediacjach. Klienci otrzymują pomoc w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych. Kancelaria szacuje szanse oraz ryzyko w perspektywie wejścia w proces upadłości. Pomaga zastosować najkorzystniejsze rozwiązania prawne, aby ochronić interes firmy, jak i jednostki prywatnej.

Kancelaria Luboń

ul. Jana III Sobieskiego 85
62-030 Luboń
tel.: 695 609 449

Kancelaria Stęszew

ul. Rynek 2
62-060 Stęszew
tel.: 602 468 329

Kancelaria Śrem

ul. Poznańska 9
63-100 Śrem
tel.: 695 609 449

Kancelaria Mosina

ul. Poznańska 2
62-050 Mosina
tel.: 602 468 329

sekretariat@bksc.pl