Wróć

Upadłość

Upadłość
  • doradztwo i reprezentacja na wszystkich etapach postępowania upadłościowego i naprawczego,
  • doradztwo w zakresie odpowiedzialności osobistej władz przedsiębiorców w stosunku do wierzycieli w przypadku naruszenia przez nich postanowień prawa upadłościowego i naprawczego,
  • doradzanie przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej,
    przygotowywanie wniosków o upadłość likwidacyjną oraz o upadłość z możliwością zawarcia układu,
  • analiza ryzyka związanego z zawieraniem umów i dokonywaniem innych czynności z podmiotami znajdującymi się w złej sytuacji finansowej oraz przedsiębiorcami, których upadłość została już ogłoszona,
  • przygotowywanie wszelkich prawnych zabezpieczeń, chroniących przed skutkami upadłości kontrahentów,
  • doradztwo przy transakcjach sprzedaży przedsiębiorstw należących do upadłych spółek lub przedsiębiorców indywidualnych (analiza prawna tych przedsiębiorstw),
  • przygotowywanie umów i dokumentów dotyczących sprzedaży majątku w toku postępowania upadłościowego lub naprawczego.
sekretariat@bksc.pl