Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Bartkowiak & Kosewski

Filarem naszego działania jest profesjonalizm, sumienność oraz zaufanie

Adwokat, Radca Prawny - Luboń, Mosina - Kancelaria Bksc zdjęcie nr 1
Adwokat, Radca Prawny - Luboń, Mosina - Kancelaria Bksc zdjęcie nr 2

Kancelaria Bartkowiak & Kosewski


Filarem naszego działania jest profesjonalizm, sumienność oraz zaufanie. Prowadzimy Kancelarię od ponad 10 lat. Przez ten okres nauczyliśmy się wytyczać wspólne cele i je konsekwentnie realizować.

Przywiązujemy dużą wagę do długotrwałych relacji opartych na zaufaniu oraz profesjonalizmie. Świadczymy usługi prawno-podatkowe zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Obsługujemy naszych klientów w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Adwokat, Radca Prawny - Luboń, Mosina - Kancelaria Bksc zdjęcie nr 3

Marek Bartkowiak
Adwokat

Adwokat, Radca Prawny - Luboń, Mosina - Kancelaria Bksc zdjęcie nr 4

Janusz Kosewski
Radca Prawny

Usługi prawne – Luboń i okolice


Kancelaria adwokacka Bartkowiak & Kosewski oferuje pomoc prawną Klientom indywidualnym i przedsiębiorców. Kancelaria dysponuje zespołem doświadczonych radców prawnych, adwokatów i mediatorów, świadczących porady prawne dla mieszkańców Lubonia i okolic.

Kancelaria prawna – Luboń


Siedziba kancelarii znajduje się w Luboniu, ale kancelaria posiada oddziały m.in. w Mosinie, Stęszewie i Śremie. Kancelaria prawna reprezentuje klientów przed wszystkimi instytucjami. Adwokaci prowadzą zarówno proste, jak i skomplikowane sprawy sądowe. Doświadczenie zawodowe zdobywane przez lata działalności w branży pozwala prawnikom i radcom prawnym świadczyć szeroki zakres usług prawnych dla mieszkańców Lubonia i okolic.

Adwokat, Radca Prawny - Luboń, Mosina - Kancelaria Bksc zdjęcie nr 17 Adwokat, Radca Prawny - Luboń, Mosina - Kancelaria Bksc zdjęcie nr 18

Marek Bartkowiak

Adwokat

Wspólnik zarządzający Kancelarią Bartkowiak & Kosewski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka cywilna. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Pracę magisterską obronił z zakresu prawa handlowego – tematem pracy magisterskiej była: Odpowiedzialność za zobowiązania wspólników spółek osobowych – natomiast promotorem prof. dr hab. L. Moskwa oraz dr D. Sokołowska.

Aplikację adwokacką odbywał pod patronatem adwokata Andrzeja Bartkowiaka, gdzie występował jako obrońca w wielu precedensowych postępowaniach sądowych z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego oraz karnego wykonawczego.

Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego przedsiębiorcom, jak i również bieżącej obsługi prawnej klientów korporacyjnych, w szczególności skupiając się na optymalizacji podatkowej, przekształceń podmiotowych, prowadzeniu restrukturyzacji podmiotów gospodarczych wraz z prowadzeniem postępowań windykacyjnych, których celem jest jak najszybsze i skuteczne egzekwowanie należności wraz z jednoczesnym nadzorowaniem postępowań egzekucyjnych.

Występował jako pełnomocnik w wielu sprawach sądowych i arbitrażowych. Rozległe doświadczenie adwokata Marka Bartkowiaka obejmuje obszar zarówno prawa gospodarczego, w tym prawa spółek handlowych, prawa cywilnego, a przede wszystkim prawa karnego.

Marek zna język polski i angielski w stopniu bardzo dobrym.

Adwokat, Radca Prawny - Luboń, Mosina - Kancelaria Bksc zdjęcie nr 19 Adwokat, Radca Prawny - Luboń, Mosina - Kancelaria Bksc zdjęcie nr 20

Janusz Kosewski

Radca prawny

Wspólnik zarządzający Kancelarią Bartkowiak & Kosewski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka cywilna.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Promotorem pracy magisterskiej z dziedziny prawa międzynarodowego był prof. dr. hab. Tadeusz Gadkowski.

Radca prawny Janusz Kosewski jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Aplikację radcowską odbywał pod patronatem radcy prawnego dr. hab. Andrzeja Jarochy.

Praktykę i doświadczenie zdobywał w renomowanych Kancelariach Prawnych w Poznaniu m. in. Kancelaria Adwokacka Arlena Matuszewska-Pukańska, Kancelaria Adwokacka prof. dr. hab. Krzysztof Knoppek.

Radca prawny Janusz Kosewski pełnił także funkcję asystenta sędziego w poznańskim wymiarze sprawiedliwości. Stanowisko asystenckie zajmował w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu oraz w Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, gospodarczym i administracyjnym, a także w prawie upadłościowym. Jednocześnie z racji doświadczenia prowadzi sprawy rodzinne w tym i rozwody. W Kancelarii jest specjalistą w prowadzeniu międzynarodowych postępowań z zakresu prawa rodzinnego m.in. w tematyce uprowadzeń rodzicielskich do państw UE i USA.

Janusz zna język polski i angielski w stopniu bardzo dobrym.

Adwokat, Radca Prawny - Luboń, Mosina - Kancelaria Bksc zdjęcie nr 21 Adwokat, Radca Prawny - Luboń, Mosina - Kancelaria Bksc zdjęcie nr 22

Andrzej Bartkowiak

Adwokat

Of Counsel w Kancelarii Bartkowiak & Kosewski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka cywilna

Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 1978, broniąc pracę magisterską z dziedziny prawa karnego materialnego. Od września 1978 r. aplikował w Prokuraturze Wojewódzkiej w Lesznie, a po zdaniu egzaminów aplikanckich pracował do roku 1987 w organach Prokuratury, początkowo w Prokuraturze Rejonowej w Lesznie, a następnie w Prokuraturze Rejonowej w Kościanie, gdzie ostatnio pełnił funkcję Prokuratora Rejonowego.

Od roku 1987 do 1993 pracował jako radca prawny, wykonując m.in. obsługę prawną w Urzędzie Miasta i Gminy w Mosinie w latach 1990 – 1992, gdzie zajmował się funkcjonowaniem Rady Miasta, przygotowywał pierwsze samorządowe dokumenty m.in. nowy statut Gminy Mosina, przepisy regulujące funkcjonowanie Straży Miejskiej i Zakładu Usług Komunalnych czy komunalizację mienia na terenie Gminy Mosina oraz projekty wszystkich uchwał podejmowanych przez Radę Gminy.

W roku 1993 założył indywidualną kancelarię adwokacką w Kościanie, a następnie w Mosinie, którą prowadzi do dnia dzisiejszego.

Oprócz spraw klientów indywidualnych prowadził także obsługę prawną banków spółdzielczych oraz rolniczych spółdzielni produkcyjnych czy instytucji kultury.

Posiada bardzo dobrą znajomość przepisów prawa karnego, zarówno procesowego jak materialnego, i wielokrotnie wykazał się jako obrońca w skomplikowanych sprawach karnych, również w postępowaniach wykonawczych.

Posiada także dużą wiedzę z zakresu prawa spółdzielczego, bankowego i administracyjnego, gdzie reprezentował, z dobrym skutkiem, swoich klientów zarówno przed organami administracyjnymi jak i przed organami sądownictwa administracyjnego z reprezentowaniem przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Adwokat, Radca Prawny - Luboń, Mosina - Kancelaria Bksc zdjęcie nr 23

Agnieszka Porzuckowiak

Aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki współpracujący z Kancelarią Bartkowiak & Kosewski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka cywilna. Aplikant adwokacki Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Pracę magisterską obroniła z zakresu prawa medycznego – tematem pracy magisterskiej była: Problematyka prywatności i intymności przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych – natomiast promotorem prof. dr hab. Jerzy W. Ochmański.

Praktykę nabywa od chwili rozpoczęcia studiów prawniczych, gdzie poza wykładami i konwersatoriami zdobywała doświadczenie w Kancelariach Prawnych w Poznaniu specjalizujących się w wielu gałęziach prawa.

Obecnie odbywa aplikację adwokacką pod patronatem adwokata Marka Bartkowiaka, gdzie poszerza swoją wiedzę z zakresu wszelkich dziedzin prawa, a także nabywa praktykę w wielu postępowaniach sądowych.

Pod okiem patrona i pozostałych wspólników Kancelarii Bartkowiak & Kosewski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka cywilna doskonali się z lubianych dziedzin prawa, takich jak prawo cywilne, w tym prawo rodzinne i prawo medyczne.

Pomoc i obsługa prawna – Luboń


Kancelaria reprezentuje klientów przed wszystkimi instytucjami. Adwokaci prowadzą zarówno proste, jak i skomplikowane sprawy sądowe. Doświadczenie zawodowe zdobywane przez lata działalności w branży pozwala prawnikom i radcom prawnym świadczyć szeroki zakres usług prawnych dla mieszkańców Lubonia i okolic.

  • Prawo cywilne – kancelaria sporządza, opiniuje i negocjuje umowy, a także przygotowuje ekspertyzy prawne.
  • Prawo rodzinne – adwokat rozwodowy prowadzi sprawy rozwody i separacje, pomaga przy podziale majątku, ustanowieniu władzy rodzicielskiej, w formalnościach związanych z alimentami.
  • Prawo spadkowe – pomoc prawna kancelarii dotyczy ustalenia kręgu spadkobierców, prowadzenia postępowania o stwierdzeniu nabycia spadku, jak i kwestionowania ważności testamentu.
  • Prawo karne – adwokat reprezentujemy klienta we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowania karnego. Porady prawne  dotyczą m.in. doradztwa w zakresie ryzyka odpowiedzialności karnej.
  • Prawo upadłościowe – kancelaria oferuje doradztwo i reprezentację na wszystkich etapach postępowania upadłościowego i naprawczego. Prowadzi analizy związane z zawarciem umowy i przeprowadzanych transakcji.
  • Spory sądowe – kompleksowe doradztwo przedprocesowe, a także w zakresie postępowań sądowych, egzekucyjnych, upadłościowych, administracyjnych przed wszystkimi typami sądów.
  • Mediacje – mediator rozwiązuje spory w drodze negocjacji i prowadzi postępowania mediacyjne z zachowaniem zasad zgodnych z przepisami prawa.
  • Windykacja długów – kancelaria uczestniczy na każdym etapie postępowania windykacyjnego. Przy pre-windykacji, postępowaniu polubownym, postępowaniu sądowym oraz postępowaniu egzekucyjnym.

Najnowsze wpisy z bloga


Zaufali nam


sekretariat@bksc.pl