Wróć

Jak założyć spółkę z o.o?. – porady dla przedsiębiorców


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z popularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jest możliwość zdecydowania się na jej sporządzenie w formie notarialnej lub elektronicznej, poprzez wykorzystanie gotowego wzoru.

W tym artykule zostaną omówione m.in.:

 • dokumenty potrzebne do założenia spółki z o.o.,
 • założenie spółki z o.o. krok po kroku,
 • jakie są zalety założenia spółki z o.o.

Wymagania formalne przy założeniu spółki z o.o.

Art. 157 §1 KSH określa, jakie niezbędne minimalne zapisy powinna określać umowa spółki z o.o. Co powinna zawierać?

 • Firmę i siedzibę spółki – wymagania w zakresie siedziby spółki z o.o określają, że musi być to tylko jeden adres.
 • Przedmiot działalności spółki – określony cel, dla którego spółka jest zawierana.
 • Kapitał zakładowy spółki z o.o. – nie może być niższy niż 5 tysięcy złotych, a wartość nominalna udziału niższa niż 50 zł.
 • Ilości udziałów przypadających na jednego wspólnika.
 • Liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników – udziały równe lub nierówne.
 • Czas trwania spółki – określa się poprzez datę, termin lub określone zdarzenie.

Spółka z o.o. jako forma prowadzenia działalności gospodarczej – zakładanie u notariusza czy przez internet?

Wspólnicy mogą zdecydować, czy założą spółkę przez internet czy z pomocą notariusza:

 • forma notarialna – umowę spółki sporządza się i podpisuje w wybranej kancelarii notarialnej,
 • forma elektroniczna – umowa spółki powstaje w systemie elektronicznym, na podstawie gotowego wzoru.

Duże spółki najczęściej decydują się na formę notarialną, ze względu na skomplikowany charakter umowy i bardzo dużą złożoność zapisów. Jednoosobowe spółki z o.o. wybierają natomiast formę elektroniczną, głównie ze względu na niższe koszty. Aby jednak skorzystać z tej opcji, trzeba mieć aktywny profil zaufany lub certyfikowany podpis elektroniczny.

Zgłoszenie do ZUS i urzędu skarbowego – co warto wiedzieć?

Procedura rejestracji spółki z o.o. obejmuje jej automatyczne zarejestrowanie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jako płatnika. Nie trzeba składać żadnych dodatkowych dokumentów, jeżeli się na to zgadzamy. Natomiast jej wspólnicy oraz członkowie zarządu nie mają obowiązku ubezpieczeń ZUS z tego tytułu. Jeżeli chcą stać się płatnikami, w ciągu 7 dni muszą przekazać zgłoszenie płatnika składek na formularzu ZUS ZFA z własnymi danymi identyfikacyjnymi, jak i złożyć formularz ZUS ZUA z identyfikatorem PESEL.

Kto może zostać wspólników spółki z o.o.?

Każdy może zostać wspólnikiem spółki z o.o.:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna,
 • inne spółki.

Spółkę z o.o. może utworzyć jedna lub więcej osób, w dowolnym celu, nie przekraczając oczywiście zapisów ustawy o działalności.

Korzyści wynikają z założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z o.o. wiąże się z osiągnięciem wielu korzyści dla przedsiębiorcy. Przede wszystkim:

 • ograniczona odpowiedzialność wspólników,
 • spółka jest oddzielnym podmiotem prawnym – sama może zaciągnąć zobowiązanie, nabywać prawa, pozywać i być pozywana,
 • nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za wszystkich wspólników. Sama spółka również nie ma takiego obowiązku,
 • niski koszt założenia oraz niewielki kapitał zakładowy (od 5000 zł),
 • prosty proces zakładania,
 • wspólnicy mogą samodzielnie powołać spółkę za pośrednictwem internetu.

Założenie spółki z o.o. – podsumowanie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to podmiot określany jako kapitałowa spółka prawa handlowego. Samodzielnie odpowiada za swoje zobowiązania. Aby jednak mogła powstać, niezbędne jest:

 • sporządzenie umowy u notariusza lub przez internet,
 • rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowniczym.

Ustawodawca przyjął niezbędne minimum informacji, jakie musi zawierać umowa spółki, aby została uznana za prawidłową. Pozwala to na stworzenie jednolitego wzoru dla małych działalności. Duże podmioty zwykle decydują się na opracowanie umowy z pomocą kancelarii notarialnej, w celu dokładnego sprecyzowania wszystkich zapisów. 

sekretariat@bksc.pl