Wróć

Ceny transferowe – zapowiedz kontroli w II kwartale 2016 roku


Na swoich stronach internetowych Ministerstwo Finansów zmieściło komunikat, w którym zapowiada, że w 2016 roku skupi się na kontroli cen transferowych.

W celu zapewnienia skuteczności tych kontroli Ministerstwo Finansów dokona „zmian strukturalnych i przeznaczy zasoby na ten kierunek działań”.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów ostrzega podatników przed transferowaniem zysków za pomocą cen transferowych przed końcem roku podatkowego i wzywa do samodzielnego skorygowania swoich rozliczeń podatkowych tych, którzy stosowali ceny transferowe w latach ubiegłych. Nagrodą za przyznanie się do stosowania nierynkowych cen i wpłacenie równowartości zaniżonego podatku mają być o połowę niższe odsetki za zwłokę (w wysokości 4%) oraz brak obowiązku uzasadniania przyczyn korekty.

Kontrole zapowiedziane są na II kwartał 2016 roku.

Z cała pewnością ostrzeżenia Ministerstwa Finansów należy potraktować poważnie. Już od jakiegoś czasu z Ministerstwa Finansów docierają sygnały, że organy podatkowe przygotowują się do licznych i efektywnych kontroli cen transferowych. Wystarczy wspomnieć o informacjach z początku 2015 roku, tj. o powołaniu Zespołu Zadaniowego do Spraw Kontroli Podmiotów Powiązanych oraz o rozpisaniu przetargu na usługi dostępu do baz danych zawierających sprawozdania finansowe podmiotów gospodarczych.

Wydaje się, że fiskus jest już odpowiednio przygotowany i zamierza przystąpić do konkretnych działań.

Mając powyższe na uwadze warto dobrze wykorzystać I kwartał 2016 roku i przygotować się do zapowiadanych kontroli. Minimalnym wymogiem są oczywiście kompletne i zgodne z ustawami podatkowymi dokumentacje podatkowe dla transakcji z podmiotami powiązanymi. Dodatkowe zabezpieczenia mogą stanowić dokumenty potwierdzające wykonanie usług niematerialnych, opisy transakcji o niskiej wartości dodanej oraz tzw. analiza benchmarkingowa.

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na ten temat, to zachęcamy do kontaktu.

Mikołaj Przybył

Tel. 502-468-473

przybyl@bksc.pl

15 stycznia 2016 roku

sekretariat@bksc.pl